Training

Trainingen worden op maat gemaakt op basis van specifieke behoeften, met een focus op 3 hoofdgebieden: Communicatie, (Persoonlijk) Leiderschap, en Team efficiency.

Communicatie

Ik weet dat je denkt dat je begrijpt wat jij denkt dat ik zei maar ik ben niet zeker dat je beseft dat wat je hoorde niet is wat ik bedoelde” – R McClosky

Mensen zijn zich vaak niet bewust hoe ze communiceren. Weerstand wordt vaak gezien als iets van de ander en niet als een gevolg van de manier waarop iets is gecommuniceerd.

Voorbeelden van trainingen op dit gebied: effectief communiceren, presenteren, conflicten hanteren, invloed uitoefenen en onderhandelen.

(Persoonlijk) Leiderschap

Persoonlijk leiderschap bereik je door voorbij te gaan aan vaardigheden en dieper, vanuit je mens-zijn, autonomie te ontwikkelen zodat hoofd en hart samenwerken. Het begint met bewustwording, zelfkennis. De belangrijkste sleutel tot inzicht in belemmerde overtuigingen, die je weerhouden autonoom te handelen.

Voorbeelden op dit gebied zijn: manager als coach, ontmoet je innerlijke leider, persoonlijke effectiviteit.

Team-efficiency

Er zijn vijf factoren die van belang zijn bij het werken in teams; visie en doelen, taken en rollen, leiderschap en verantwoordelijkheden, communicatie en tot slot; samenwerken en persoonlijke verhoudingen. In een teamtraining wordt afhankelijk van de doelstellingen aan één of meerdere van deze aspecten gewerkt. Er kan gebruik gemaakt worden van Insight profielen.

Schuiven naar boven